Diversificare verticală (Vertical diversification)

Prin diversificare verticală (Vertical diversification) înțelegem o strategie de dezvoltare a unei firme care presupune crearea de produse aflate în amonte sau aval de cele din oferta curentă. Aceste produse pot fi atractive atât pentru clienții existenți, cât și pentru cei potențiali. De exemplu, o firmă de panificație care comercializează pâine și covrigi și-ar putea diversifica vertical oferta (în amonte) prin vânzarea de făină.