Dividend neimpozabil (Non-taxable dividend)

Un dividend neimpozabil (Non-taxable dividend) este un venit, distribuit proprietarului acțiunii, care sunt scutite de impozite, prin reglementări speciale. În unele țări există scutiri de acest tip pentru fondurile mutuale de investiții care achiziționează obligațiuni emise de entitățile administrative. În România sunt considerate neimpozabile dividendele primite de la o persoană juridică străină care a plătit impozit pe profit sau ceva similar în țara de rezidență. Această scutire se acordă doar pentru companiile din țările cu care România are convenții de evitare a dublei impuneri.