Fond mutual de investiții

Fondul mutual de investiții (Mutual investments fund) este un vehicul financiar care adună bani de la mai mulți investitori și îi plasează în portofolii diversificate. Aceste portofolii pot fi constituite din acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare pe termen scurt. Performanța unui fond mutual de investiții se măsoară prin prisma randamentului portofoliului. Avantajele unui fond mutual sunt legate de faptul că, prin diversificare, se reduc riscurile de pierderi financiare.

fond mutual de investiții
Mutual fund icons created by Uniconlabs – Flaticon

Aceste fonduri pot să fie generale sau specializare pe anumite tipuri de instrumente financiare. Fondurile de investiții pot fi specializate pe acțiuni sau obligațiuni. Specializarea poate să meargă până la nivel de industrie și țară. De exemplu, un fond poate să se axeze pe acțiuni ale companiilor rezidente în SUA și active în industria tehnologiei informațiilor.