Fond de asigurări sociale de sănătate

Fondul de asigurări sociale de sănătate (Social Health Insurance Fund) este un organism prin care se colectează și pun la comun fonduri pentru finanțarea serviciilor medicale. În principiu, filosofia din spatele acestui fond este asemănătoare cu cea a asigurărilor. Se colectează contribuții de la un număr de persoane și acestea au dreptul să utilizeze sistemul, în caz de probleme medicale. O diferență frecventă, față de sistemele de asigurări pure, este că există și beneficiari care nu contribuie la fond. Deci, de multe ori aceste fonduri au și un caracter social. Un fond de asigurări sociale de sănătate poate fi administrat în regim public sau privat. Acesta poate acoperi asigurări de sănătate, aspecte legate de finanțarea acestor servicii etc.

fond de asigurări sociale de sănătate
Cabinet icons created by fariha begum – Flaticon