Flux real

Un flux real (Real flow) se referă la mișcările factorilor de producție, produselor și serviciilor între diferitele sectoare ale economiei. Acest  flux urmărește circulația resurselor materiale de la furnizori la producători și a bunurilor intermediare și finale către consumatori. Cu alte cuvinte, se urmărește circulația în economie a mărfurilor și a produselor intermediare și finale.

Flux real
Sursa: Inițiativa Privată

Fluxul real urmărește circulația factorilor de producție și a bunurilor și serviciilor în economie. Astfel, gospodăriile aprovizionează piața factorilor de producție cu forță de muncă, terenuri, clădiri, capital etc. Factorii de producție sunt preluați de companii și utilizați în procesele de producție pentru realizarea de bunuri și servicii. Ulterior, produsele finale sunt comercializate pe piața bunurilor și serviciilor. Aici acestea sunt achiziționate de către clienții finali din gospodărie.

Practic, firmele nu pot să realizeze o producție sustenabilă în absența gospodăriilor. Ele au nevoie să fie aprovizionate cu factori de producție și, în același timp, nu pot exista fără o piață de desfacere. Similar, gospodăriile au nevoie de o piață pe care să-și poată oferi factorii de producție și una de pe care să se aprovizioneze cu produse.

Acest flux este însoțit și de unul monetar care presupune plata factorilor de producție și a bunurilor și serviciilor.

Vezi și fluxul circular al veniturilor.