Flux circular al venitului

Prin flux circular al venitului (Circular flow of income) înțelegem mișcarea produselor și serviciilor între diversele sectoare ale economiei și schimburile monetare care au loc în cadrul acestui proces. În cadrul schimburilor, fiecare vânzător încasează o sumă egală cu cea cheltuită de către clientul său. Fluxul circular al venitului este constituit dintr-un flux real (factorii de producție și produsele vândute) și unul monetar (plata bunurilor). Aceste fluxuri descriu modul în care circulă banii în economie.

flux circular al venitului
Sursa: Inițiativa Privată

Acest tip ce model este constituit din ambele tipuri de fluxuri: real și monetar (nominal). Pe partea stângă, el surprinde atât transferul factorilor de producție de la gospodării la firme, cât și plata pentru aceștia. Săgețile albastre surprind deplasarea factorilor de producție de la gospodării la piața specifică și apoi la firme. Săgețile roșii surprind achiziția de către firme a factorilor, deci plata factorilor de producție. Aceste plăți sunt cele care formează veniturile gospodăriilor.

Pe partea dreaptă modelului este surprinsă, prin săgețile albastre, deplasarea produselor și serviciilor pe piața specifică și apoi la gospodării. Acestea din urmă se aprovizionează de pe această piață cu bunurile utilizate pentru satisfacerea nevoilor. Săgețile roșii urmăresc plățile realizate de către gospodării către firme. Acestea din urmă își formează astfel veniturile operaționale.

În ansamblul său, acest model simplificat ne permite să înțelegem cum anume se formează veniturile dintr-o economie.