Flux monetar

Un flux monetar (Money flow) se referă la ciclurile de plăți cu unități monetare, a firmelor către gospodării (plata salariilor) și cele corespondente ale gospodăriilor către firme (achiziția de produse și servicii). Practic, acesta urmărește mișcările de bani de la firme la gospodării (remunerația muncii) și invers (achiziții de produse și servicii). Înțelegerea fluxurilor monetare din economie este esențială pentru banca centrală, în combaterea inflației. Informațiile legate de amploare și viteză, îi permit instituției centrale să ajusteze cantitatea de bani din economie.

Flux Monetar
Sursa: Inițiativa Privată

Fluxul monetar urmărește modul în care agenții economici dintr-o economie își formează veniturile. Astfel, gospodăriile își oferă factorii de producție spre închiriere pe piața specifică și firmele le achiziționează. Această parte a circuitului surprinde formarea veniturilor gospodăriilor din salarii, rente, chirii etc. Cu aceste venituri, gospodăriile achiziționează bunuri și servicii de la firme. Această parte a circuitului surprinde modul în care se formează veniturile companiilor. Acestea se bazează pe încasările din vânzările de produse și servicii către gospodării.

Fluxul monetar îl urmează pe unul real în care are loc transferul factorilor de producție de la gospodării de la firme și cel al bunurilor și serviciilor, de la firme la gospodării.

Vezi și fluxul circular al veniturilor.