Duopolul lui Bowley (Bowleys duopoly)

Duopolul lui Bowley (Bowleys duopoly) este o variantă a pieței de duopol în care cele două firme își calculează o funcție a profitului în care includ date legate de profitul competitorului. Într-un duopol clasic firmele își calculează funcția de profit prin includerea de date legate de nivelul de producție al competiției. În duopolul lui Bowley apare „produsul independent” care împinge frecvent ambele companii în zona de pierderi. Duopolul lui Bowley este cunoscut și ca un război de uzură („war of attrition”).