Economia bunăstării (The economics of welfare)

Economia bunăstării (The economics of welfare) este o ramură a economiei care studiază bunăstarea la nivel agregat. Economia bunăstării este preocupată de îmbunătățirea bunăstării umane, a condițiilor sociale etc. Se încearcă atingerea acestor obiective prin distribuirea optimală a averii, reducerea ratei șomajului etc.