Economia bunăstării

Economia bunăstării (The economics of welfare) este o ramură a economiei care studiază bunăstarea la nivel agregat. Altfel spus, domeniul analizează modul în care alocarea resurselor afectează bunăstarea generală a societății. Economia bunăstării este preocupată de îmbunătățirea calității vieții umane, a condițiilor sociale etc. Se încearcă atingerea acestor obiective prin distribuirea optimală a averii, reducerea ratei șomajului etc. Domeniul utilizează metode precum analiza cost-beneficiu pentru încerca să identifice modul de creștere al nivelului de bunăstare. În cadrul acestei ramuri a economiei se realizează studii axate pe indicatorii de dezvoltare socială. Economistul Arthur Cecil Pigou este cel care a propus studiul bunăstării economice.

economia bunăstării
Welfare icons created by Freepik – Flaticon