Economie de război (Economy of war)

Economia de război (Economy of war) se referă la reorganizarea capacităților de producție și distribuție dintr-o țară în timpul unei conflagrații. Reorganizarea dintr-o economie de război implică reorientarea resurselor în două direcții majore:

  • producția de suport a unităților de pe front;
  • producția de subzistență pentru populația rămasă în țară.

Orientarea resurselor, cu prioritate, către aceste două direcții va lăsa sectoare întregi în incapacitate de producție.