Economia personalului (Personnel economics)

Economia personalului (Personnel economics) este o sub-disciplină a științei economice care utilizează metodologii economice, matematice, econometrice, statistice etc. pentru a rezolva probleme specifice managementului resurselor umane. Economia personalului este parte a domeniului mai larg al economiei muncii. Aceasta se concentrează pe analize la nivel micro, legate de salariații dintr-o companie. Economia muncii analizează fenomenele la nivel general pe piață și cea a personalului este axată pe problemele interne ale companiei.