Climat economic (Economic climate)

Climatul economic (Economic climate) este un concept care se referă la modul în care este percepută starea de ansamblu a mediului economic dintr-o regiune, țară sau grup de state. Climatul economic poate fi analizat pe baza unor indicatori macroeconomici, precum rata ocupării forței de muncă, rata șomajului, evoluția indicatorilor bursieri, ușurința contractării de credite etc. Modul în care se prezintă acest climat economic poate influența deciziile de investiții, de împrumut dintr-o regiune. De exemplu, într-o economie cu o rată a ocupării forței de muncă redusă, băncile vor acorda mai greu credite de consum personal. În acest caz, riscurile întârzierii la plată sunt ridicate pentru că o persoană intrată în șomaj va avea dificultăți să-și găsească un nou loc de muncă.