Climat economic (Economic climate)

Climatul economic (Economic climate) se referă la cum este percepută starea mediului economic dintr-o regiune, țară sau grup de state. Climatul economic poate fi analizat pe baza unor indicatori macroeconomici, precum rata ocupării forței de muncă, rata șomajului, evoluția indicatorilor bursieri, ușurința contractării de credite etc. Modul în care se prezintă acest climat economic poate influența deciziile de investiții, de împrumut dintr-o regiune. Într-o economie cu o rată a ocupării forței de muncă redusă, băncile vor acorda mai greu credite de consum personal. În acest caz, riscurile întârzierii la plată sunt ridicate pentru că noii șomeri vor găsi greu locuri de muncă.

climat economic
Donation icons created by surang – Flaticon