Eficiența Pareto (Pareto efficiency)

Eficiența Pareto (Pareto efficiency) sau optimul Pareto reprezintă o stare de optim economic. În această stare de optim, nu poate fi realizată o schimbare în alocarea resurselor fără a înrăutăți starea unui individ. În modelul Pareto, resursele sunt alocate eficient economic fără ca asta să implice egalitate sau echitate. Această alocare permite obținerea celor mai bune rezultate posibile.