Excludere

Prin excludere (Exclusion) înțelegem un criteriu economic, folosit în clasificarea bunurilor. Conform criteriului producătorii pot exclude clienții de la consumul de bunuri, pe baza capacității sau dorinței acestora de a plăti. Criteriul excluderii are un rol esențial în diferențierea bunurilor publice de cele private. Bunurile private sunt realizate pentru obținerea de profit și existența lor se justifică doar atât timp cât clienții potențiali sunt dispuși să le achiziționeze. Dacă o firmă nu ar putea exclude terții de la consumul produselor sale, clienții nu ar mai fi dispuși să le cumpere. Pentru clasificarea bunurilor publice se utilizează opusul acestui criteriu, non-excluderea.

excludere
Window icons created by Vitaly Gorbachev – Flaticon