Exercițiu financiar

Un exercițiu financiar (Financial Exercise) se referă la un proces de analizare și administrare a resurselor monetare dintr-o organizație. Cu ajutorul exercițiilor financiare, indivizii se informează și pot lua decizii informate. Astfel, ei își pot maximiza beneficiile. Exercițiile financiare pot fi grupate în câteva categorii majore:

  • Realizarea de bugete – Acesta este exercițiul fundamental pentru orice organizație. El presupune identificarea surselor de venituri și alocarea lor pe categorii de cheltuieli. Ideal, procesul de implementare ar trebui să fie echilibrat.
  • Economisirea – Acesta este un exercițiu esențial pentru capitalizare. Indivizii și organizațiile trebuie să-și formeze deprinderea să cheltuiască mai puțin decât câștigă.
  • Investiții – Acest tip de exercițiu presupune evaluarea alternativelor de plasare a banilor și alegerea celor optime. Investitorii vor alege în funcție de atitudinea lor față de riscuri.
  • Administrarea datoriilor – Acest tip de exercițiu nu este unul facil. Datornicul trebuie să-și prioritizeze cheltuielile esențiale și să realizeze un  plan solid pentru stingerea creanțelor.
exercițiu financiar
Accounting icons created by srip – Flaticon

În România conceptul se folosește în special cu sensul de an fiscal. El cuprinde întreaga activitate financiară din perioada de referință.