Raportare financiară

Prin raportare financiară (Financial reporting) înțelegem procesul prin care o organizație își raportează rezultatele către acționari, creditori, instituțiile de resort etc. Pe baza raportărilor, asociații și creditorii își pot face o idee privind performanțele organizațiilor. De asemenea, ei pot aprecia atitudinea față de riscuri și disciplina fiscală. Rapoartele surprind evoluția companiei dintr-o anumită perioadă. Între exemplele clasice de documente utilizate în raportare, putem menționa bilanțul, balanța de conturi, fluxul de numerar etc.

Acest proces este complex pentru că presupune colectarea și procesare de date, pregătirea documentației și raportarea propriu-zisă.

Raportare financiară
Document icons created by Freepik – Flaticon

În România, firmele trebuie să facă raportări financiare lunare, trimestriale și anuale către ANAF. Acestea pot varia de la declarații simple la bilanțuri anuale.