Flexibilitatea economică (Economic flexibility)

Flexibilitatea economică (Economic flexibility) se referă la capacitatea de adaptare a agenților cererii și ofertei, la schimbările care au loc pe piață. Modificările de preț și cantitate apar ca urmare a unor factori, a reglementărilor și a modificărilor organizaționale. Actorii de pe piață trebuie să-și ajusteze constant cererea și oferta pentru a-și asigura un rezultat optim.

Modul în care funcționează flexibilitatea economică (Economic flexibility) se poate observa foarte bine pe piețele suprareglementate.  De exemplu, când Guvernul României decide să majoreze nivelul salariului minim, declanșează mișcări pe întreaga piață a muncii. Un nou prag al salariului minim îi determină pe angajați să solicite ajustări proporționale ale veniturilor. Angajatorii sunt obligați să-și reeevalueze costurile de producție și să-și majoreze prețurile sau să-și reducă forța de muncă.