Fluctuații ciclice (Cyclic fluctuations)

Prin fluctuații ciclice (Cyclic fluctuations) înțelegem oscilațiile care apar în evoluția unei economii, între perioadele de expansiune și de contracție. Fiecare ciclu de afaceri are patru faze: creștere, boom, contracție și depresiune. În funcție de faza în care se află o economie, se pot elabora strategii ajustate la contextul de mediu.