FOB (Free on Board)

FOB (Free on Board) este o clauză de comerț internațional (INCOTERMS) prin care se specifică cine este responsabil dacă bunurile sunt distruse sau avariate în timpul unui transport.  FOB (în română Franco la bord) ne indică faptul că achizitorul plătește transportul bunurilor de la fabrică. Acesta obține dreptul de proprietate imediat ce încărcătura părăsește punctul de origine. Ca urmare, el este cel care suportă costurile avarierii în cadrul transportului.