Fond funciar

Fondul funciar (Land fund) se referă la totalitatea terenurilor dintr-o țară, indiferent de destinația lor și de forma de proprietate. În esență, un fond funciar este un mijloc de evidență și statistică. Acesta îi permite statului să aibă o imagine clară asupra impozitelor pe care trebuie să le colecteze și a cuantumului acestora. Toate drepturile de proprietate asupra terenurilor și modificările lor trebuie să fie înregistrate în documentele de evidență funciară.

fond funciar
Land icons created by Victoruler – Flaticon

De asemenea, orice vânzare de teren trebuie să fie înscrisă în registrul fondului funciar. Astfel, statul poate urmări cui trebuie să impună impozitele funciare.