Fond funciar (Land fund)

Fondul funciar (Land fund) se referă la totalitatea terenurilor dintr-o țară, indiferent de destinația lor și de forma de proprietate. În esență, un fond funciar este un mijloc de evidență și statistică. Toate drepturile de proprietate asupra terenurilor și modificările lor trebuie să fie înregistrate în documentele de evidență funciară.