Formare de capital (Capital formation)

Formarea de capital (Capital formation) este conceptul care măsoară acumularea netă de capital a unei țări într-un exercițiu financiar. Conceptul de formare de capital privește bunurile de capital cumpărate sau produse în cursul respectivului an. Între bunurile de capital putem enumera echipamente, unelte, utilaje de transport, hale de producție etc.