Garant (Guarantor)

Garantul (Guarantor) este persoana care girează pentru o alta și își asumă să îi plătească datoria, dacă aceasta ajunge în incapacitate de plată. Un garant își angajează activele proprii ca garanție. Pentru împrumuturile cu valoare mare se pot utiliza și mai mulți garanți. Un individ cu suficiente active poate să garanteze cu acestea pentru obținerea directă a împrumutului.