Gestiune stocuri (Inventory management)

Gestiunea stocurilor (Inventory management) sau managementul stocurilor este procesul prin care o campanie efectuează comenzi, stochează și utilizează inventarul. Procesul de gestiune stocuri este esențial pentru buna funcționare a lanțului de aprovizionare. Acesta se referă la buna administrare a materiilor prime și a produselor finite și depozitarea și prelucrarea acestora. O organizație de succes știe cum să mențină un inventar optim pentru bunul mers al afacerilor curente.