Globalism (Globalism)

Globalismul (Globalism) reprezintă convingerea că evenimentele din țări diferite sunt interconectate și nu pot fi abordate separat. Din acest motiv, politica economică externă ar trebui planificată la nivel internațional. Totuși, aceasta va trebui să țină cont de particularitățile locale. Interconectarea dintre economiile lumii va continua să crească și firmele vor continua să tindă spre o extindere la scară globală.