Globalism (Globalism)

Globalismul (Globalism) reprezintă convingerea că evenimentele din țări diferite sunt interconectate și nu pot fi abordate separat. Din acest motiv, politica economică externă ar trebui planificată la nivel internațional.