Gratificația (Kicker/Sweetener)

Gratificația (Kicker/Sweetener) reprezintă un avantaj al titlului de valoare acordat investitorului, de către emitent. Cele mai cunoscute gratificații sunt clauzele de returnare, de conversie sau achiziție acțiuni la data scadenței. Gratificațiile sunt folosite pentru a crește atractivitatea titlurilor de valoare emise de către unele companii. De exemplu, o companie care emite obligațiuni în vederea capitalizării poate să le facă și convertibile în acțiuni.