Heatflație

Prin heatflație (Heatflation) ne referim la creșterea prețurilor la mâncare determinată de valurile de căldură extremă. Conceptul este unul nou și este compus din termenii „heat” (căldură) și „inflation”. În limba română, am putea traduce termenul prin „inflația căldurii”.  Ideea de la baza conceptului este că valurile de căldură extremă determină reducerea ofertei de produse agricole. Altfel spus, în anii cu temperaturi extreme, o parte a ratei inflației poate fi pusă pe seama heatflației.

heatflație
Climate change icons created by Talha Dogar – Flaticon

Pe termen lung, problema poate fi combătută prin combaterea poluării. Pe termen mediu și scurt, impactul heatflației asupra prețurilor alimentelor poate fi combătut prin:

  • dezvoltarea unei agriculturi reziliente (e.g. investiții în sisteme de irigații);
  • cultivarea de plante rezistente la secetă;
  • dezvoltarea de plante rezistente la secetă;
  • reducerea risipei alimentare;
  • etc.

Pentru a înțelege mai bine modul în care clima influențează rata inflației, vezi și conceptul de sogflație.