Impozit neutru Hall-Rabushka (Hall-Rabushka flat tax)

Un impozit neutru Hall-Rabushka (Hall-Rabushka flat tax) este un sistem de taxare propus în 1985 de către economiștii americani Robert Hall și Alvin Rabushka pentru înlocuirea sistemului clasic de impozitare pe venit. Cei doi economiști au propus un tip de impozit care se aseamănă cu taxa pe valoare adăugată. Impozitul neutru Hall-Rabushka urma să fie impus pe două niveluri: companii și salariați. Companiile ar fi urmat să plătească taxe pe valoarea adăugată în procesul de producție, după ce ar fi dedus investițiile și cheltuielile operaționale, de la cele de capital și până la salariile angajaților.). La nivelul indivizilor impozitul ar fi trebuit să se aplice pe salarii, începând cu un anumit prag. Partea neimpozitată a salariului putând fi considerată un cost al întreținerii forței de muncă. Astfel, impozitul ar fi fost aplciat doar pe valoarea adăugată a muncii.