Încasare reală (Real income)

Prin încasare reală (Real income) înțelegem sumele de bani corelate cu rata inflației, încasate de o persoană fizică sau juridică. Aceasta reflectă suma de bani recepționată prin prisma puterii ei de cumpărare, raportată la perioadă de referință. Aceasta este un rezultat al vânzării de forță de muncă sau, respectiv, de produse și servicii.