Înclinația marginală spre consum

Înclinația marginală spre consum (The marginal propensity to consume – MPC) reprezintă procentul alocat consumului dintr-o creștere a venitului. Conform legii psihologice fundamentale a consumului acest procent scade pe măsură ce veniturile cresc. Altfel spus, consumul crește într-un ritm mai scăzut ca veniturile. Pe măsură ce veniturile cresc, populația se va orienta spre economisire și investiții. Indicatorul va avea valori apropiate de 0 în țările dezvoltate.

Înclinația marginală spre consum se poate calcula cu ajutorul următoarei formule:

236. Înclinația marginală spre consum

unde,

ImgC – Înclinație marginală spre consum;

∆C – variația consumului sau sportul de consum;

∆Y – variația venitului sau sporul de venit.

înclinația marginală spre consum
Responsible consumption icons created by Freepik – Flaticon