Înclinația marginală spre economii

Înclinația marginală spre economii (The marginal propensity to save – MPS) reprezintă procentul alocat economisirii dintr-o creștere a venitului. Conform legii psihologice fundamentale a consumului valoarea acestui indicator crește pe măsură ce veniturile cresc. Indivizii vor economisii o parte mai mare din unitățile suplimentare de venit, în detrimentul consumului. Astfel, într-o societate dezvoltată el va tinde spre 1, adică toate veniturile suplimentare vor fi economisite și investite. Acest indicator se poate calcula cu ajutorul următoarei formule:

înclinația marginală spre economii

unde,

ImgE – Înclinație marginală spre economii;

∆E – variația economiilor sau sportul de economii;

∆Y – variația venitului sau sporul de venit.

înclinația marginaă spre economii
Save time icons created by Freepik – Flaticon