Inflație neanticipată (Unexpected inflation)

Prin inflație neanticipată (Unexpected inflation) înțelegem situația în care rata inflației este mai mare sau mai mică decât rata antiticipată statistic. Inflația neanticipată este întâlnită frecvent în viața reală pentru că statistica are limite evidente. Algoritmii statistici nu au capacitatea să surprindă complexitatea economiei și să țină cont de nenumărații factori care pot influența prețurile. Pentru realiza estimări acceptabile băncile centrale stabilesc o marjă de siguranță de +/- față de rata anticipată a inflației.

inflație neanticipată
Emoji icons created by IconMarketPK – Flaticon

Când inflația nu este anticipată, gospodăriile și firmele nu se pot proteja de ea. Nimeni nu poate acționa din timp pentru a-și conserva puterea de cumpărare.