Interese economice

Prin interese economice (Economic interests), în sens larg, ne referim la înțelegerea nevoilor noastre și a modalităților de satisfacere a acestora. Practic, este vorba despre acțiunile economice coordonate prin care individul obține produse și servicii. Acțiunile sunt variate, de la vânzarea propriei forțe de muncă și până la achiziția de bunuri. Într-un sens, interesele economice sunt factorii determinanți ai acțiunii umane.

În principiu, un individ își va vinde forța de muncă pe piață, în schimbul unei remunerații orare. Apoi va utiliza venitul obținut astfel, pentru a achiziționa acele produse care pot fi utilizate pentru satisfacerea nevoilor sale.

Conceptul de interese economice este utilizat în Statele Unite ale Americii într-un sens particular. Acestea se referă la dreptul unei persoane fizice de a participa la profitul, venitul și pierderea unei companii. Sensul conceputului, în acest caz particular, se referă la deținerea de către individ a unor titluri de valoare într-o companie. Orice deținător de acțiuni pierde sau câștigă în funcție de rezultatele companiei emitente. Acesta este motivul pentru care acționarul, în calitate de co-proprietar al firmei este direct interesat de evoluția economică a acesteia.

interese economice
Image by Freepik

Practic, orice proprietar de acțiuni are interese economice directe în companiile care au emis aceste titluri de valoare.