Ipoteza Hysteresis (Hysteresis hypothesis)

Ipoteza Hysteresis (Hysteresis hypothesis) este un concept dezvoltat de James Alfrred Ewing. Conform conceptului, sistemele și organismele au memorie și rezultatele sunt efecte ale inputurilor curente dar și a celor trecute. Atunci când este folosită în economie, ipoteza Hysteresis se referă la faptul că anumite efecte economice vor exista chiar și după eliminarea cauzelor care le-au provocat. De exemplu, eliminarea cauzelor unor crize economice nu va atrage reducerea imediată a ratei inflației sau a celei a șomajului.