Legea elasticității

Legea elasticității (The elasticity law) este principiul economic care surprinde modul în care reacționează o variabilă la modificările altei variabile. Legea pleacă de la premisa de caeteris paribus. Această lege are un rol esențial în înțelegerea modului în care cantitatea cerută sau oferită dintr-un bun reacționează la modificarea unei variabile. De obicei, se analizează modificarea cererii sau a ofertei în urma unei fluctuații a prețului sau a venitului.

Principalele forme de elasticitate studiate în economie sunt:

Legea elasticității
Elasticity icons created by Voysla – Flaticon

Această lege este fundamentală pentru înțelegerea modului în care funcționează piețele. Ea ar trebui să fie înțeleasă de consumatori, firme și de către cei care elaborează politicile publice.