Legea rarității (The law of scarcity)

Legea rarității (The law of scarcity) este un concept fundamental al științei economice conform căruia factorii de producție sunt finiți. Cu alte cuvinte, aceștia există în cantități limitate și, în consecință, afectează deciziile de producție. Știința economică utilizează legea rarității pentru a explica deciziile de a produce unele bunuri în defavoarea lor. În mod ideal, factorii de producție rari sunt distribuiți prin intermediul pieței libere.