Lichiditate financiară (Financial liquidity)

Lichiditatea financiară (Financial liquidity) măsoară ușurința conversiei activelor în numerar. O persoană juridică are o mare varietate de active, de la financiare și până la echipamente și clădiri. Nu toate acest active pot fi convertite cu ușurință în numerar. Activele dintr-o economie au grade diferite de lichiditate financiară. De exemplu, titlurile de valoare pot fi convertite cu rapiditate, dar pentru imobile procesul poate dura luni sau ani de zile.