Lichiditate patrimonială (Equity liquidity)

Prin lichiditate patrimonială (Equity liquidity) înțelegem măsura în care părțile sociale, acțiunile, capitalurile sunt tranzacționabile rapid și fără pierderi semnificative de valoare. Practic, lichiditatea patrimonială se referă la calitatea activelor patrimoniale de a fi convertibile în echivalentul monetar al valorii reale. Astfel, când proprietarul are nevoie de numerar își poate vinde rapid titlurile de valoare, fără să iasă în pierdere.

Activele cu cea mai mare lichiditate patrimonială (Equity liquidity) sunt titlurile de valoare. Desigur, chiar și titlurile de valoare au grade diferite de lichiditate. De exemplu, acțiunea unei companii listate pe bursă va fi mai greu de convertit în numerar. În schimb, acțiunile tranzacționate pe piețele bursiere au lichiditate mare și sunt ușor transformabile în monedă.