Lichiditate internațională (International liquidity)

Conceptul de lichiditate internațională (International liquidity) se referă la resursele financiare aflate la dispoziția autorităților monetare dintr-un stat pentru a-și finanța deficitele balanțele internaționale de plăți, atunci când celelalte surse de asigurare a fondurilor externe nu sunt suficiente.