Liberul schimb

Liberul schimb (Free trade) este o politică comercială în care nu există restricții guvernamentale asupra importurilor sau exporturilor. Bunurile sunt exportate și importate fără aplicare de taxe vamale, între țările care agreează politica liberului schimb. Această politică, a liberului schimb, este opusa protecționismului și presupune absența taxelor vamale, cotelor de importuri etc.

liberul schimb
Export icons created by orvipixel – Flaticon

Liberul schimb funcționează conform principiului laissez-faire. Statul trebuie să se abțină de la a interveni în comerțul internațional și piața trebuie să se regleze singură.

Acest tip de politică nu este însă extrem de întâlnit în lumea reală. Cu toate acestea, avem exemple de comerț liber desfășurat în interiorul unor uniuni economice (de exemplu, comerțul din cadrul UE este liber) sau dintre țări care au acorduri bilaterale în această privință.