Liberul schimb (Free trade)

Liberul schimb (Free trade) este o politică comercială în care nu există restricții guvernamentale asupra importurilor sau exporturilor. Bunurile sunt exportate și importate fără aplicare de taxe vamale, între țările care agreează politica liberului schimb. Această politică, a liberului schimb, este opusa protecționismului și presupune absența taxelor vamale, cotelor de importuri etc.