Managementul Inovării

Managementul Inovării (Innovation Management) se referă la totalitatea activităților de administrare a componentelor de cercetare & dezvoltare (C&D) din cadrul unei companii. Managementul inovării presupune planificarea, organizarea și controlul activităților de C&D pentru a atinge diferite obiective specifice, precum:

  • dezvoltarea de produse sau servicii noi, cu funcții inedite, prin care să fie adresate noi piețe;
  • îmbunătățirea produselor sau serviciilor existente, prin integrarea noilor tehnologii, pentru a-și păstra sau majora cota de piață;
  • dezvoltarea de noi modele de afaceri.
Managementul Inovării
Research icons created by Eucalyp – Flaticon

Prin acest tip de management, se urmărește dezvoltarea de produse noi (invenții) și îmbunătățirea unora existente (inovare).