Marjă de profit (Profit margin)

Marja de profit (Profit margin) se referă la diferența dintre veniturile și cheltuielile unei companii. Când o exprimăm procentual putem să vedem cât a generat fiecare unitate monetară cheltuită într-o companie. Nivelul marjei de profit a unei companii ne oferă o perspectivă asupra statusului ei financiar. În România se preferă utilizarea termenilor profit și rata profitului, pentru desemnarea marjei profitului.