Matrice Ansoff

Matricea Ansoff (Ansoff Matrix) este un instrument utilizat pentru realizarea strategiilor de piață ale companiilor. Aceasta a fost propusă de către Igor Ansoff într-o lucrare publicată în 1957, Strategies for Diversification. O matrice Ansoff cuprinde cele patru tipuri de strategie de creștere pe care le poate adopta o firmă prezentă pe piață.

matrice Ansoff

O companie poate crește prin adoptarea a patru strategii care se bazează pe produse și piețe care există sau sunt noi. Aceste strategii prezintă grade diferite de risc. Figura de mai sus ilustrează o matrice Ansoff în care putem vedea că riscul crește când firma se aventurează pe teritorii necunoscute.

Penetrare piață

În cadrul acestei strategii, compania va încerca să crească cota de piață a produselor existente pe piață pe care activează deja. Firma își poate atinge obiectivul în diferite moduri, precum oferirea de reduceri de prețuri, crearea de oferte promoționale, fuziuni, achiziții ale competitiorilor etc.

Penetrarea pieței este cea mai puțin riscantă strategie pe care o poate adopta o firmă care vrea să crească. Compania cunoaște  piața și clienții potențiali cunosc produsul. Investițiile de promovare sunt minime și riscurile pot fi administrate pe baza experienței anterioare.

Dezvoltare piață

Această strategie presupune lansarea produselor existente pe noi piețe. Ideal, pentru ca straegia să aibă succes, noua piață ar trebui să fie una pe care nu mai există acest produs. Un avantaj semnificativ ar fi și controlul firmei asupra tehnologiei de producție. Dezvoltarea de noi piețe este mai riscantă decât penetrarea lor pentru că presupune investiții semnificative în promovare și transport.

Dezvoltare produse noi

Această strategie presupune dezvoltarea de produse noi pe care firma va încerca să le vândă pe piața existentă. Dezvoltarea de produse noi este mai riscantă decât penetrarea pieței. Se poate considera că este mai riscantă chiar și decât dezoltarea de noi piețe. Compania va trebui să realizeze investiții în cercetare&dezvoltare, în realizarea de linii de producție și în promovarea noilor produse. Având în vedere investițiile necesare și posibilitatea ca noile produse să aibă succes, riscurile sunt pe măsură.

Diversificare

Această strategie presupune dezvoltarea de produse noi destinate unor piețe pe care firma nu este activă încă. Strategia presupune investiții semnificative în dezvoltarea produselor și a noilor piețe, deci riscurile asociate sunt extrem de mari. Firma va înregistra cele mai mari pierderi, în cazul în care strategia nu are succes.