Mediu socio-cultural

Prin mediu socio-cultural (Social and Cultural Environment) înțelegem ansamblul de factori sociali și culturali care influențează activitatea agenților economici. În cadrul acestor factori putem include obiceiurile, normele, cutumele, stilurile de viață, credințele, valorile etc. Chiar dacă la o primă vedere acești factori nu par esențiali, agenții economici trebuie să țină cont de ei pentru că le afectează activitatea și vânzările. De exemplu, într-o țară extrem de religioasă vor exista multe zile libere, fapt care va afecta direct activitatea de producție a unei firme. Pe partea de vânzări, orice element de imagine al unei firme sau a unui produs care intră în contradicție cu normele social-culturale poate duce la un eșec comercial.

Mediu socio-cultural
Partner icons created by Nhor Phai – Flaticon

În mediul socio-cultural putem include:

  • Cultura – Normele, credințele, valorile, obiceiurile, religia etc. dintr-o regiune.
  • Elementele de demografie  – Aici sunt incluse variabile precum vârsta, sexul, etnia, educația, profesia etc.
  • Normele sociale – Comportamente acceptate într-o regiune și cele respinse.
  • Instituțiile sociale – Aici includem de la familie, la biserică și până la organizațiile guvernamentale de profil.
  • Dinamica schimbărilor sociale – Unele țări sunt mai rezistente la schimbare ca altele, deci au o dinamică mai scăzută.

Înțelegerea mediului socio-cultural este esențial pentru toate firmele. Importanța crește însă atunci când firmele abordează piețe internaționale. Riscurile ca elementele de business să intre în contradicție cu mediul local sunt semnificative în acest caz.

Acesta este o parte a mediului de afaceri.