Mediu de afaceri

Prin mediu de afaceri (Business environment) înțelegem cadrul în care o firmă își desfășoară activitatea. Altfel spus, este vorba de factorii externi direcți și indirecți care afectează funcționarea firmei. Mediul se poate referi la factori precum concurența existentă pe piață, disponibilitatea capitalului, legislația, barierele de intrare sau ieșire, infrastructura, accesul la resurse etc.

De exemplu, legislația dintr-o țară poate influența semnificativ modul în care funcționează firmele. Astfel, aceasta poate afecta cadrul fiscal, accesul la resurse, regimul de muncă etc. Dacă legislația se modifică frecvent, mediul în care funcționează firmele va fi unul impredictibil.

Mediu de afaceri
Workplace diversity icons created by Eklip Studio – Flaticon

Mediul de afaceri poate fi structurat în cinci componente majore:

Firmele trebuie să-și analizeze și înțeleagă mediul pentru a putea să-și formeze strategii adecvate de funcționare.