Ajustare economică

Prin ajustare economică (Economic Adjustment) înțelegem un proces de modificare a politicilor unei țări pentru a atinge anumite obiective. De exemplu, aceste schimbări pot să urmărească reechilibrarea bugetului public sau a balanței comerciale, stimularea mediului de afaceri, creșterea eficienței etc. În principiu, ajustările sunt o reacție la schimbările macroeconomice dintr-o țară și pot avea efecte pe termen scurt sau lung.

ajustare economică
Slider icons created by Freepik – Flaticon

Tipul și amploarea ajustărilor economice diferă în funcție de contextul politic, de gradul de dezvoltare, de problemele adresate etc. De exemplu, după căderea Cortinei de Fier, în statele din Europa de Est au fost necesare ajustări economice ample. Prin intermediul acestora, s-a urmărit realizarea de schimbări structurale care să sprijine tranziția la economia de piață.