Analiză non-structurală

O analiză non-structurală (Non-structural analysis) este un studiu econometric particular care presupune utilizarea teoriilor economice, a intuiției și altor factori particulari. Pe baza acestora, se enunță o ecuație care descrie o relație între o variabilă dependentă și alte variabile independente. Ulterior, această ecuație este testată cu instrumente econometrice pentru a verifica dacă relațiile de cauzalitate dintre variabile se confirmă. Acest tip de analiză econometrică este utilizată frecvent de către economiști.

Aceasta mai este cunoscută și sub numele de analiză în formă redusă (Reduced-form analysis). Vezi și analiză structurală.

Analiză non-structurală
Chaos icons created by Freepik – Flaticon

(2)  Analiza non-structurală poate să refere și la studiul unor factori economici care nu sunt legați direct de o structură. De exemplu, studiul unor factori care nu sunt dependenți de o piață.