Mobilitate academică (Academic mobility)

Prin mobilitate academică (Academic mobility) ne referim la capacitatea studenților, cercetătorilor și profesorilor din mediul universitar să efectueze stagii de învățare, cercetare, predare la universități din aceeași țară sau din afara ei, pentru o anumită perioadă de timp. Mobilitatea academică a fost reglementată în interiorul Uniunii Europene prin Procesul de la Bologna. Un program celebru din Uniunea Europeană, prin care este facilitată mobilitatea academică, este Erasmus. Sub umbrela acestui program, se oferă mobilități de studiu, pentru învățământul preuniversitar, universitar și postuniversitar, mobilități de practică etc.