Mobilitate academică

Prin mobilitate academică (Academic mobility) ne referim la capacitatea studenților, cercetătorilor și profesorilor din mediul universitar să efectueze stagii de învățare, cercetare, predare la universități din aceeași țară sau din afara ei, pentru o anumită perioadă de timp.

Mobilitatea academică a fost reglementată în interiorul Uniunii Europene prin Procesul de la Bologna. Un program celebru din Uniunea Europeană, prin care este facilitată mobilitatea academică, este Erasmus. Sub umbrela acestui program, se oferă mobilități de studiu, pentru învățământul preuniversitar, universitar și postuniversitar, mobilități de practică etc.

Mobilitate academică
Academia edu icons created by ibobicon – Flaticon

Programul este extrem de apreciat la nivelul Uniunii Europene pentru că le oferă tinerilor posibilitatea să interacționeze cu alte culturi. Studenții europeni au ocazia să compare sisteme diferire, să-și perfecționeze abilitățile lingvistice și să înțeleagă diversitatea din cadrul grupării de state. În plus, prin universitățile partenere ei pot deprinde noi tehnici de studiu și de cercetare. De asemenea, când merg în stagii de practică în afară, ei învață cum funcționează afacerile acolo.

Programul Erasmus creează și premisele colaborărilor pe termen lung. Acesta facilitează stabilirea de relații de amiciție între oameni din diferitele părți ale continentului. În timp, aceștia ar putea iniția relații de colaborare pe plan științific sau de afaceri.