Mobilitatea factorilor de producție (Factor mobility)

Mobilitatea factorilor de producție (Factor mobility) se referă la ușurința cu care se transferă factorii de producție dintr-un loc în altul, dintr-o țară în altă, dintr-o activitate în alta etc. Gradul de mobilitate al factorilor de producție diferă destul de mult. De exemplu, pământul este imobil, capitalul financiar este extrem de mobil, capitalul uman are o mobilitate relativă etc. Țările cu mobilitatea factorilor de producție ridicată au capacitate mai mare de a se adapta la provocările economice. Acestea au o adaptabilitate crescută la crizelor economice și la schimbările structurale ale economiilor. Adaptabilitatea superioară le asigură acestor țări succesul pe termen mediu și lung.