Mobilitatea factorilor de producție

Mobilitatea factorilor de producție (Factor mobility) se referă la ușurința cu care se transferă factorii de producție dintr-un loc în altul, dintr-o țară în altă, dintr-o activitate în alta etc. Gradul de mobilitate al factorilor de producție diferă destul de mult. De exemplu, pământul este imobil, capitalul financiar este extrem de mobil, capitalul uman are o mobilitate relativă etc. Țările cu mobilitatea factorilor de producție ridicată au capacitate mai mare de a se adapta la provocările economice. Acestea au o adaptabilitate crescută la crizelor economice și la schimbările structurale ale economiilor. Adaptabilitatea superioară le asigură acestor țări succesul pe termen mediu și lung.

Mobilitatea factorilor de producție
Mobility icons created by Freepik – Flaticon