Obligațiune cu risc ridicat (Junk bond)

O obligațiune cu risc ridicat (Junk bond) este titlul de valoare care are evaluări slabe de la agențiile de rating. Ca urmare a ratingului mic aceste obligațiuni sunt mai riscante și vin însoțite de rate ale dobânzii mai ridicate. Riscurile obligațiunilor se explică prin probabilitatea superioară ca emitenții să falimenteze sau să intre în incapacitate de plată.