Obligațiune cu risc ridicat

O obligațiune cu risc ridicat (Junk bond) este titlul de valoare care are evaluări slabe de la agențiile de rating. Ca urmare a ratingului mic aceste obligațiuni sunt mai riscante și vin însoțite de rate ale dobânzii mai ridicate. Dacă investitorii cred că emitentul va rezista cu succes până la maturitatea obligațiunilor, acestea se pot dovedi plasamente foarte profitabile. Riscurile obligațiunilor se explică prin probabilitatea superioară ca emitenții să falimenteze sau să intre în incapacitate de plată

obligațiune cu risc ridicat
Debt icons created by Freepik – Flaticon

Încadrarea unei obligațiuni în această categorie poate fi realizată pe baza clasificărilor realizate de către agențiile specializate. Țările și companiile care sunt încadrate la junk vor emite obligațiuni de acest tip.