Obligațiune guvernamentală

O obligațiune guvernamentală (Governmental bond) este un titlu de valoare emis și garantat de către guvernul unei țări. Aceste obligațiuni sunt emise pentru colectarea fondurilor necesare susținerii cheltuielilor publice și acoperirii deficitului bugetar. Cum majoritatea guvernelor operează cu deficite bugetare, se emit frecvent astfel de titluri de valoare. De exemplu, în România se emit frecvent obligațiuni în cadrul programului Fidelis. Ele pot fi emise pe termene care variază de la unu la 30 de ani. Unii investitori le consideră plasamente extrem de sigure, pentru că șansele ca o țară să intre în faliment sunt scăzute. Într-un sens, aceștia au dreptate. Un stat poate emite monedă pentru a-și achita datoriile. Desigur, creșterea masei monetare va distruge valoarea reală a banilor și puterea lor de cumpărare.

obligațiune guvernamentală
Government icons created by Freepik – Flaticon